Ngoc & Mom

Hey, I’m Ngoc. I’m Vietnamese, and I have a boyfriend.

I realized I was gay when I was about 5 or 6…pretty young.

I had a best friend in Vietnam, and we used to play together.

It was one of the fondest moments of my life.

I didn’t realize that was something I wasn’t ‘supposed to’ do, until I came to America in ’91,when I was 7. That’s when I started noticing it was different, to be liking someone of the same gender.

When I came out, I think I came out to myself first. It wasn’t until high school when I told one of my best girlfriends, that I liked boys.

It was so nerve-wracking that I had to do it over the phone. I cried.

And, her response was… “You’re gay?! You’re gay!?”

It felt like the longest 2 seconds of my life when she said,

“You’re gay?! You’re gay!?”

I’m pretty open with my whole family actually.

It’s just something where I took the initiative of telling and, not hiding from them.

So, everyone in my family knows… everyone close to my family knows.

 

 

 

 

Xin chào. Tên tôi là Ngọc . Tôi là người Việt Nam và, tôi có bạn trai

tôi biết mình là người đồng tính khi tôi khoảng 5 hay 6 tuổi. Rất nhỏ

tôi có một người bạn thân khi tôi còn ở Việt Nam chúng tôi thường hay chơi chung

Đó là một trong những hồi ức tuổi thơ đẹp nhất của tôi

Tôi không nhận thức được nên làm điều gì cho bản thân tôi cho đến năm 91, lúc tôi 7 tuổi, gia đình tôi sang định cư tại Hoa Kỳ
Đó cũng là lúc mà tôi bắt đầu nhận thấy sự khác biệt
Khi thích một người cùng giới tính

khi tôi nhận thức được nên làm gì cho bản thân, thì điều đầu tiên là tôi phải thoát khỏi vỏ bọc của chính bản thân mình
Khi lên đến trung học, tôi tâm sự với
Một trong những người bạn gái thân của tôi
Tôi thích con trai

tôi bối rối đến mức phải nói với cô ấy qua điện thoại
Tôi đã không cầm được nước mắt

Và, phản ứng của cô ấy là
“mày là pê-đê?! Mày là pê-đê?

tôi có cảm giác đó là giây phút dài nhất trong cuộc đời của tôi
“mày là pê-đê?! Mày là pê-đê?

Thật ra tôi rất cởi mở đối với gia đình của mình

tôi cũng muốn cởi mở sự thật về bản thân mình
Và không muốn giấu diếm họ

Cho nên gia đình tôi đều biết
Cho nên gia đình tôi cũng như những người thân quen với gia đình tôi đều biết